سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 استعلام قیمت: مطالعات پروژه حفاظت فیزیکی و هوشمند تأسیسات آبی در حال بهره برداری سدها و ایستگاه ها استعلام
2 استعلام قیمت: نظارت بر تکمیل طرح آبرسانی به شهر کلاله استعلام
3 استعلام قیمت: مطالعه و اندازه گیری شبکه سنجش منابع آب استان گلستان استعلام
4 استعلام قیمت: عملیات لایروبی و ساماندهی و تعریض برم رودخانه اترک مرزی در بالادست و پایین دست مقسم داشلی برون(بازه۲) استعلام
5 ترک تشریفات: حفاری یک حلقه چاه آب شرب جایگزین شماره ۴ باقرآباد ترک تشریفات
6 ترک تشریفات: حفاری یک حلقه چاه آب شرب در مخزن سیاهتلو ترک تشریفات
7 استعلام قیمت: ساخت و نصب تابلوهای هشدار در تأسیسات آبی استعلام
8 استعلام قیمت: عملیات احداث و ترمیم فنس کشی تأسیسات آب استان استعلام
9 استعلام قیمت: عملیات اجرایی تکمیل باقیمانده دیوار و ساختمان نگهبانی مخزن ۲۰۰۰ م.م طوقه شهرستان کلاله استعلام
10 ۱۲مشاوره ای: نظارت بر عملیات تکمیلی طرح آبرسانی به شهر گرگان از محور شصت کلاته٬ گرمابدشت و فاضل آباد ارزیابی
« 1 2 3 4 ... 5 129 » صفحه: