سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 تک گزینه ای: نظارت کارگاهی و عالیه طرح آبرسانی به شهرهای بندرترکمن٬ گمیشان و بندرگز انتخاب مشاور
2 مناقصه عمومی: حفاری یک حلقه چاه شرب شماره ۳ تنش آبی مناقصه یك مرحله‌ای
3 مناقصه عمومی: حفاری یک حلقه چاه شرب شماره ۲ تنش آبی مناقصه یك مرحله‌ای
4 مناقصه عمومی: لایروبی رودخانه گرگانرود در محدوده انبار الوم تا روستای چین سبلی شهرستان آق قلا مناقصه یك مرحله‌ای
5 استعلام قیمت: نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک و عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک استعلام
6 استعلام قیمت: عملیات احداث کانال انتقال آب قربان آباد استعلام
7 استعلام قیمت: عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک استعلام
8 استعلام قیمت: عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک(بخش اول) استعلام
9 استعلام قیمت: عملیات برق رسانی به چاه های سازند سخت زیارت و فتحه باغ ۲ استعلام
10 فراخوان ارزیابی کیفی(یک مرحله ای): اجرای عملیات تکمیل مخزن ۲۰۰۰ م.م طوقه شهرستان کلاله مناقصه یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 138 » صفحه: